Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Μαθαίνω τα φωνήεντα

Φιγγιρίκι μι λιμπρί φίγγι μι νι πιρπιτί
νι πιγίνι στι σχιλί νι μιθίνι γρίμμιτι

γρίμμιτι σπιδίμιτι, τι θιί τι πρίμιτι


Φαγγαράκα μα λαμπρά φάγγα μα να παρπατά

να παγάνα στα σχαλά να μαθάνα γράμματα
γράμματα σπαδάματα, τα θαά τα πράματα

Τόσα χρόνια στο σχολείο μάθαινες τα γράμματα
μα η γλώσσα σου κολλούσε πάντα στα φωνήεντα

Φεγγερέκε με λεμπρέ φέγγε με νε περπετέ
νε πεγένε στε σχελέ νε μεθένε γρέμμετε
γρέμμετε σπεδέμετε, τε θεέ τε πρέμετε

Φογγορόκο μο λομπρό φόγγο μο νο πορποτό

νο πογόνο στο σχολό νο μοθόνο γρόμμοτο

γρόμμοτο σποδόμοτο, το θοό το πρόμοτο

Οδηγίες να ζητήσεις από τα μικρά παιδιά
να σου μάθουν να προφέρεις το τραγούδι σου σωστά

Φεγγαράκι μου λαμπρό φέγγε μου να περπατώ
να πηγαίνω στο σχολειό να μαθαίνω γράμματα
γράμματα σπουδάματα, του θεού τα πράματα

Άλλη μια φορά ακόμη μήπως και καλά το πεις
μα θα είναι τελευταία, να γλιτώσουμε κι εμείς


Φουγγουρούκου μου λουμπρού φούγγου μου νου πουρπουτού

νου πουγούνου στου σχουλού νου μουθούνου γρούμμουτου
γρούμμουτου σπουδούμουτου, του θουού του προύμουτου


Και τα χρόνια θα περνάνε μα την κρίσιμη στιγμή
πάντα η γλώσσα σου θα στρίβει σε μια λάθος διαδρομού (χαχαχα!)

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Φανταστικό!!! Πρωτότυπο

Βίρα τις άγκυρες!

Το Μικρό Καράβι είναι φορτωμένο με θησαυρούς από την Ελληνική προφορική παράδοση. Ταξιδέψτε μαζί του!

Thalatta Seaside Hotel

Club Agia Anna

Εθνικό Ωδείο Ν.Ψυχικού

Despina's Home Ideas

Κτήμα Πανταζή

Παιδική Βιβλιοθήκη

Παιδικό Μουσείο

Σπαθάρειο